Pumptek PT4 nyinstallerad och pumpar ej

Den fjäderbelastade backventilen som monteras i Pumptek PT4 Dräneringsbrunnar är ett pålitligt alternativ som förhindrar att vattnet rinner tillbaka in i pumpbrunnen. Detta undviker för frekventa start.

Ibland kan luftlås skapas inuti pumpen vid första igångsättning. Följ beskrivna åtgärder nedan för att avhjälpa problemet.

Åtgärd

  1. Lyft pumpen från enkeladaptern.
  2. Rör pumpen hastigt upp och ner i vattnet i brunnen tills eventuella luftbubblor försvinner.
  3. Montera tillbaka pumpen i enkeladaptern.

Was this article helpful?

Related Articles