PWM230D Generation 2 Manuell körning

För att manuellt köra en MiljöPLUS Generation 2 följ nedan beskrivna instruktioner:

Åtgärd

  1. Tryck SET + samtidigt tills FP visas i displayen vilket är menyn för manuell körning.
  2. Tryck MODE + samtidigt tills pumpen startar. (OBS: Lämna alltid en kran öppen under manuell körning)
  3. Tryck SET för att stanna pumpen.
  4. Tryck SET en gång till för att återgå till automatisk körning.

Har pumpen stannat pga ”BL” (blockering) så måste man först följa nedan instruktioner för att komma ur fel läget:

Åtgärd

  1. Tryck på + för att gå ur ”BL” läget. Pumpen kommer nu att starta igen i automatiskt läge.
  2. Följ instruktioner för manuell körning.

Torrkörning

Obs! Om vatten inte kommer under 120 sekunder, stannar pumpen automatiskt för att hindra överhettning av pumpmotorn samt styrenheten.

Was this article helpful?

Related Articles