Säkring löser ut

En säkring löser ut när ett allvarligt fel har inträffat i elmotor på pumpen i styrskåpet eller i någon kopplingsbox där kablarna är skarvade.

Vid nyinstallation så kan det vara att motorspänning är inkorrekt anpassad till matningen.

För att konstatera var felet är, använder man uteslutningsmetoden där man kopplar bort pumpen från styrskåpet eller miljöplus styrenhet och se om felet kvarstår.
En kortslutning på en pumpmotor kräver total renovering eller utbyte av motor.

Was this article helpful?

Related Articles