Seriekoppla flera MiljöPLUS Standalone Styrenheter

För att koppla flera MiljöPLUS Standalone Styrenheter och driva således flera pumpar samtidigt kan du följa nedan beskrivna instruktioner.

Instruktioner

  1. Alla inställningar måste vara samma på alla styrenheter som är seriekopplade.
  2. Endast en styrenhet behöver en trycksensor. För inkoppling se Fig 5 (sid 21) i manualen. MANUAL_MILJÖPLUS_STANDALONE_Installatör
  3. Bygling behövs mellan port 8 i styrenhet 1 till port 7 i styrenhet 2.
  4. Flytta bygeln (8-10) i styrenhet 1 till styrenhet 2.

Was this article helpful?

Related Articles