Vattnet smakar gummi

Ibland efter en ny installation kan man känna en underlig smak/lukt i brunnsvattnet.

Dricksvattencertiferad kabel

Den blåa elkabeln, som skickas med samtliga pumppaket för djupvattenbrunnar, är testad och certifierad för installation i dricksvatten. Efter en nyinstallation kan elkabeln ge ifrån sig en lukt eller smak av gummi eller rengöringsmedel. Det är helt ofarligt och brukar försvinna efter ca en månad vid normalt bruk. Tänk på det som en ”ny-bil” lukt.

Tips

För att påskynda processen kan du öppna trädgårdskranen med lågt flöde under dagen tills lukten/smaken försvunnit.

 

 

Was this article helpful?

Related Articles