Vattnet spottar och fräser i kranen

Om det spottar och fräser luft i kranen kan du följa nedan åtgärder:

Backventil i pumpen saknas eller är otät

Montera en ny backventil under adaptern i brunnen

Pumpen reser sig i adaptern p.g.a. sin låga vikt (Grundfos SQ)

Montera en längd PEM-rör i adaptern och kapa i höjd med borrtoppen så att pumpen pressas ned på plats.

Was this article helpful?

Related Articles