Tuggerpump går dåligt

Om en skärande tuggerpump för avloppsvatten plötsligt ger mycket försämrad prestanda, följ nedan åtgärda för att felsöka problemet.

Åtgärder

  1. Kontrollera samtliga säkringar även huvudsäkringar.
  2. Kontrollera om det finns föremål i stationen som blockerar insug på pumpen.
  3. Kontrollera om det finns luftlås – lossa på kamlock kopplingen och kör pumpen bortkopplad. Koppla sedan tillbaka och testa igen.
  4. Kontrollera att kniven sitter fast som den ska.

Gäller 3x400V pumpar:

  1. Kontrollera rotationsriktning.

Was this article helpful?

Related Articles