Vatten droppar från MiljöPLUS styrenhet

Vatten droppar kontinuerligt från styrenhetens hus/hölje

Åtgärd

Huset är sprucket pga frysning eller mekanisk påverkan och måste bytas. Kontakta installatör.

Obs!

Om pumpanläggningen är installerad där minustemperaturer kan uppstå, t.ex. på ett fritidshus rekommenderar vi att man installera Standalone styrenhet som inte påverkas av frysning.

Was this article helpful?

Related Articles