Visa felhistorik

Följ nedan beskrivna instruktioner för att gå genom styenhetens felhistorik.

Generation 1

Instruktioner

  1. Tryck SET + MINUS
  2. Tryck MODE tills det visas FF i displayen.
  3. Tryck tills du kommer till början av felhistoriken. – – visas i displayen.
  4. Tryck + för att bläddra genom loggade fel i historiken. Sista felet visas med en prick i högra nedre hörnet.

Generation 2

Instruktioner

  1. Tryck SET + MINUS
  2. Tryck MODE tills det visas FF i displayen.
  3. Använd + och för att bläddra genom felen. Felnumret visas.

Was this article helpful?

Related Articles